Marmara Belediyeler Birliği’nden Cumhuriyet'in 100. yılına özel eser

Marmara Belediyeler Birliği, Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırladığı ''Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik'' başlıklı beş ciltlik eser ile okurlara Türkiye’nin yerel yönetim ve şehircilik tarihine dair bir kaynak sunuyor.

Marmara Belediyeler Birliği’nden Cumhuriyet'in 100. yılına özel eser